คำคมคารมรักที่manman

“When you think you don't need love is when you need it most.”
เมื่อไหร่ที่คุณคิดว่า คุณไม่จำเป็นต้องมีความรัก นั่นคือ เวลานั้นคุณต้องการมันเป็นที่สุด

“I know I won't live forever, but forever I'll be loving you.”
ฉันรู้ว่าไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ยืนยาว แต่ความรักที่ฉันมีต่อเธอจะยืนยง

"If you have reasons for loving someone, then you are using your mind, but if you love someone for no reason, then you are using your heart."

ถ้า คุณใช้เหตุผลในการรักใครสักคน แสดงว่าคุณกำลังใช้ความคิดในการรักเขาคนนั้น แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรักใครสักคนโดยไม่มีเหตุผล นั่นแสดงว่าคุณกำลังใช้หัวใจรักเขาคนนั้น

"If the eye is a window to the soul, then, the heart is the doorway to love."
หากดวงตาเป็นหน้าต่างสู่จิตใจ หัวใจก็คงจะเป็นประตูสู่ความรัก

“True love lasts forever.”
ความรักที่แท้จริงเป็นอมตะ

“Thoughts of you brighten up my day."
การได้คิดถึงคุณ ทำให้วันของฉัน..สว่างไสว

"Life is beautiful with people like you in it."
ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย

“True love is like ghosts, which everyone talks about but few have seen.”
รักแท้เหมือนวิญญาณ ที่ทุกคนกล่าวขวัญถึง แต่คนน้อยนักที่จักได้เห็น

“Absence does for love what the wind does for a flame: it extinguishes the weak, and feeds the strong.”
ความรักไม่มีตัวตน เสมือนกับลมที่ทำให้เปลวไฟติด หรือดับได้ รักก็สามารถทำให้คนอ่อนแอ หรือเข้มแข็งได้เช่นกัน

"Absence to love is like the wind to fire, It extinguishes the small but kindles the great."
การห่างเหินมีค่าต่อความรักประหนึ่งสายลมต่อไฟ มันจะทำให้รักที่เล็กน้อยมอดลง แต่จะโหมความรักที่ยิ่งใหญ่

"Choosing a love and then being strong enough to live up to your commitment of love is the essence of love."
การเลือกที่จะรัก และเข้มแข็ง ทำตัวให้ดีสมกับที่อุทิศตนในรักนั้น คือแก่นแท้แห่งความรัก

“In the arithmetic of love, one plus one equals everything, and two minus one equals nothing.”
คณิตศาสตร์ในนิยามของความรัก หนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับทุกๆสิ่ง และ สองลบหนึ่งเท่ากับความว่างเปล่า

“It only takes a second to say "I love you", but it will take a lifetime to show you how much.”
มันอาจใช้เวลาเพียงชั่ววินาทีในการพูดคำว่า "ฉันรักเธอ" แต่มันใช้เวลาทั้งชีวิตในการแสดงให้เห็นว่ารักเธอมากเพียงใด

"And in the end, the love you take is equal to the love you make."
และในท้ายที่สุดแล้ว ความรักที่คุณได้มานั้น ก็เทียบเท่ากับความรักที่คุณให้ไป

"I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you."
ฉันรักเธอไม่ใช่เพราะสิ่งที่เธอเป็น แต่รักเพราะสิ่งที่ฉันเป็น เวลาที่ได้อยู่กับเธอ

"Love is composed of a single soul inhabiting two bodies."
ความรักคือ การรวมจิตวิญญาณของคนสองคนให้เป็นหนึ่ง

เรียบเรียงข้อมูลโดย manman

บทความที่ได้รับความนิยม

รายการบล็อกของฉัน

blog

 hellomanman  happy-topay  invite-buying
 men-women-apparel diarylovemanman news-the-world
 homemanman alovemanman
 menmen-love
 ghost-in-manman  U.F.O.manman 3d-viera
foodmanman  flowermanman herbs-in-manman
devilmanman herbs-in-manman manman clip