"บทความรัก"


"บทความรัก" ภาษาอังกฤษ...ลองจำเอาไปใช้กันดูนะ

1 ภาษาอังกฤษ : You know when you love someone when you want them to be happy even if their happiness means that you"re not of it.
ภาษาไทย : คุณรู้ว่า คุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข
แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายถึง การที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน

2 ภาษาอังกฤษ : Love looks not with eyes, but with the mind.
ภาษาไทย : ความรักนั้น เห็นไม่ได้ด้วยตา แต่ด้วยสัมผัสได้ด้วยใจ


3 ภาษาอังกฤษ : Love is like standing in the wet cement.
The longer you stay, the harder it is to leave.
And you can never go without leaving your shoes behind.
ภาษาไทย : ความรักก็เหมือนซีเมนต์เปียกๆ ยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนึบ จากไปไม่ได้เท่านั้น และคุณจะไม่มีวันจากมาได้เลย โดยที่ไม่ได้ทิ้งรองเท้าไว้ข้างหลัง

4 ภาษาอังกฤษ : To love is to risk not being loved in return.
To hope is to risk pain.
To try is to risk failure, but risk must be taken,
because the greatest hazard in life is to risk nothing.
ภาษาไทย : การที่ได้รัก คือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน
การตั้งความหวัง คือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด
การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว
แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตราย ที่สุดในชีวิตก็คือ
การไม่เสี่ยงอะไรเลย

บทความที่ได้รับความนิยม

รายการบล็อกของฉัน

blog

 hellomanman  happy-topay  invite-buying
 men-women-apparel diarylovemanman news-the-world
 homemanman alovemanman
 menmen-love
 ghost-in-manman  U.F.O.manman 3d-viera
foodmanman  flowermanman herbs-in-manman
devilmanman herbs-in-manman manman clip